top of page

Podpora práce v podhorských oblastech

Identifikace projektu: 

 

Název projektu: Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce v podhorských oblastech Jeseníků

 

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost plus

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000639

Místo realizace projektu: Jeseník, Šumperk 

Datum zahájení projektu: 01.07.2023

Datum ukončení projektu: 30.06.2025 

Příjemce podpory: PROGRES Šumperk, z.s., Na hradbách 3231/1a, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba projektu: Marie Suchá, +420 775 607 388, sucha@vasprogres.cz

O projektu:

Spolek PROGRES Šumperk, z.s. připravil projekt, jehož cílem je podpořit a aktivizovat nezaměstnané a neaktivní osoby ke vstupu na trh práce, zvýšit jejich uplatnitelnost a zlepšit jejich postavení na trhu práce.

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je motivovat a aktivizovat osoby z cílové skupiny ke vstupu na trh práce, nastartovat proces úspěšného vyhledávání zaměstnání, zvýšit jejich uplatnitelnost a zlepšit jejich postavení na trhu práce, udržte se na trhu práce, a to z dlouhodobé perspektivy, a tím současně přispět k opětovnému začlenění osob z cílové skupiny do společnosti.

 

Cílová skupina:

Osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce. Cílovou skupinou projektu jsou tedy osoby, které jsou evidovány na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání, nebo jsou osobami neaktivními (např. na rodičovské dovolené) a současně jsou:

  • osobami staršími 55 let

  • osobami pečujících o dítě do 15 let

  • osobami s nízkou úrovní vzdělání

 

Aktivity projektu:

  • Poradenský a informační program: Je zaměřen na pomoc se zpracováním osobního portfolia, přípravu na přijímací pohovor, individuální poradenství v oblasti trhu práce.

  • Motivační aktivity: Jsou zaměřeny na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce, získání nových znalostí a komunikačních dovedností a právní povědomí v oblasti pracovního práva. 

  • Rozvoj základních kompetencí: Cílem aktivity je osvojení základních digitálních kompetencí.

  • Rekvalifikace a vzdělávání: Absolvování rekvalifikačních kurzů v případě nízké/ nedostatečné kvalifikace.  

  • Zprostředkování zaměstnání: Zprostředkovaná pracovní místa budou dotovaná mzdovými prostředky po dobu 6-9 měsíců.

Unknown.png
bottom of page